„Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit.”
„Všetko právo je ustanovené pre ľudí.”
(Hermogenianus, D.1.5.2)
STRELÁK & PETKOV - Advokátska kancelária
Kontakt:

Na vŕšku 12
811 01 Bratislava
Slovenská republika

tel. / fax: (421-2) 62 41 04 43
  (421-2) 63 81 53 00
e-mail:
office@aksp.sk
   

O NÁS

Vitajte na stránkach advokátskej kancelárie STRELÁK & PETKOV
 
Advokátska kancelária STRELÁK & PETKOV (S&P) je mladou advokátskou kanceláriou so sídlom v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky, založenou partnermi ako združenie advokátov za účelom spoločného a efektívnejšieho výkonu advokácie a najmä  účinnej ochrany oprávnených záujmov klientov. Založenie advokátskej kancelárie S&P bolo prirodzeným vyvrcholením niekoľkoročnej profesionálnej spolupráce partnerov a súčasne vytvorením adekvátnej platformy pre realizáciu spoločne zdieľaných ideí a vízií pri napĺňaní cieľov poslania advokácie.
 
Výkon advokácie partnermi S&P je zameraný najmä na poskytovanie právnej pomoci a plnej podpory národným a nadnárodným obchodným spoločnostiam pri realizácii ich obchodných, či investičných zámerov na územi Slovenskej republiky a v spolupráci s našimi  partnerskými kanceláriami aj v iných krajinách, najmä v štátoch spoločného európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Klientmi S&P sú tiež iné právnické osoby, pravnické osoby na úseku verejnej správy vrátane samosprávy, občianske združenia, ale tiež fyzické osoby pri uplatňovaní a ochrane svojich práv a oprávnených záujmov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.
 
Našim prvoradým cieľom je vždy pre klienta nájsť praktické a rozumné riešenie jeho právneho problému či záležitostí a to prostredníctvom prenikavého, logického a laterálneho myslenia v súlade s poslaním advokácie. Sme presvedčení, že cieľom práva a skutočným poslaním advokácie, je nájsť spravodlivú rovnováhu cez redukciu konfliktných situácií sledujúc dosiahnutie pre klienta čo možno najlepšieho výsledku.
 
Naším prístupom pri výkone advokácie je tradičný štandard kombinovaný s moderným a dynamickým prístupom - kombinácia zameraná nielen na napĺňanie očakávaní klienta, ale aj na ich prekonanie. S&P je kanceláriou neustále hľadiacou smerom dopredu a zároveň spĺňajúcou náročné požiadavky dnešnej spoločnosti. 
frage / internetové aplikácie © 2009 STRELÁK & PETKOV